Ochrana osobních údajů

ochrana osobních údajůVe společnosti Helveti s.r.o (provozovatel e-shopu Helveti.cz) považujeme ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů za velmi důležitou. Pro zajištění maximální bezpečnosti využíváme pokročilé techniky jak v elektronické, tak ve fyzické podobě. Ať už jde o sofistikované IT systémy nebo bezpečnostní regule pro nakládání s daty. Samozřejmostí je pravidelné zálohování dat, která jsou tímto chráněna při výpadku služby či havárce na IT zařízení. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů ("GDPR").
Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. Prostřednictvím tohoto dokumentu bychom Vám chtěli poskytnout veškeré nutné informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, a také o právech, která Vám v souvislosti s jejich zpracováním náleží.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Helveti s.r.o., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Dukelských hrdinů 3, Praha 17000, IČ 243 104 76, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194761 ("Helveti").

Zásady ochrany osobních údajů

Helveti je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:

 1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
 4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
 5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
 6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Helveti zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 1. identifikační údaje, např. jméno, příjmení;
 2. kontaktní údaje, např. adresa, email, telefon;
 3. historie Vašich objednávek;
 4. soubory cookies (viz bod 10).

Právní základ zpracování osobních údajů

Helveti zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 1. plnění smlouvy mezi Helveti a Vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 2. oprávněný zájem (zejména zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 3. v některých případech Vás můžeme také požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Účely zpracování osobních údajů

Helveti zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Helveti;
 2. marketingové aktivity, zejména zasílání obchodních sdělení.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné vyřízení. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez nich není možné smlouvu s Helveti uzavřít.
Nejste však povinen poskytnout osobní údaje, jejichž zpracování je založeno na souhlasu. Pokud odmítnete tento souhlas udělit, na uzavření smlouvy to nebude mít žádný vliv.

Povinnost poskytnout osobní údaje

V Helveti uchováváme osobní údaje:

 1. po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Helveti a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, je-li zpracování založeno na právním titulu podle bodu 4 písm. a.;
 2. dokud není z Vaší strany uplatněno právo vznést námitku, je-li zpracování založeno na právním titulu podle bodu 4 písm. b.;
 3. po dobu stanovenou v příslušném souhlasu, nebo než je tento souhlas odvolán, je-li zpracování založeno na právním titulu podle bodu 4 písm. c.

Po uplynutí stanovené doby, je Helveti povinna Vaše osobní údaje smazat.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány příjemcům za účelem řádného plnění smlouvy mezi Vámi a Helveti. Takovými příjemci jsou zejména zásilkové společnosti. Dalšími příjemci mohou být subjekty, které pro nás zajišťují marketingové služby (např. rozesílku newsletterů, srovnávače zboží), účetní služby a cloudové služby. Vaše osobní údaje jsou v těchto případech předávány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Nepředáváme Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

Vaše práva

Primárním nositelem osobních údajů jste vždy Vy, a proto máte vůči svým osobním údajům následující práva, která jsou podrobněji specifikovaná GDPR:

 1. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo na opravu dle čl. 16 GDPR,
 3. právo na výmaz dle čl. 17 GDPR (tzv. právo být zapomenut),
 4. právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 6. právo vznést námitku dle čl. 21 GDPR (zejména v případě přímého marketingu),
 7. právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na naši adresu respektive email a
 8. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že byla porušena Vaše práva.

Cookies

Pro správnou funkci stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení.
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují některé informace o Vaší návštěvě (např. přihlašovací údaje, jazyk atd.)
Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například na perzonalizaci stránek či pro sběr agregovaných dat pro analytické účely.
Více informací o souborech cookies můžete najít např. na stránce www.aboutcookies.org.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud nastavení nezměníte. Toto nastavení prohlížeče se považuje za souhlas s používáním cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče, čímž však omezíte některé funkce našich webových stránek. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s Informacemi o zpracování osobních údajů.
Helveti je oprávněna Informace o zpracování osobních údajů jednostranně měnit. Případné nové verze zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám ji zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.
V případě dotazů nebo uplatnění vašich práv nás kontaktujte na info@helveti.cz nebo telefonicky na +420 774 272 737.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.0 hodinky v porovnání Zobrazit

Nic nenalezeno