Dražíme hodinky Traser pro dobrou věc! Přidejte se nebo akci jen sdílejte. Děkujeme.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod HodinkyTraser.cz shromažďuje data od zákazníků výhradně proto, aby zkvalitnil služby zákazníkům. Veškeré informace o vaší osobě používáme pouze pro naši potřebu (např. pro doručení objednaného zboží).

Provozovatel internetového obchodu HodinkyTraser.cz – společnost Helveti s.r.o. je registrovaný správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Snadno nás najdete na stránkách UOOU.cz pod číslem 00043754.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládáme s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Provozovatel internetového obchodu – Jiří Štencek je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněn za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu HodinkyTraser.cz, dáváte souhlas s tím, že údaje o vás a vašich nákupech budou shromažďovány a používány. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.